20.10.10

Οικολογική Ευαισθησία από την New Fren
Η γκάμα των προϊόντων της Newfren έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων νόμων σχετικά με τον σεβασμό του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η Newfren χορηγήθηκε με πιστοποίηση UNI EN ISO 9001-2000 για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της. Τέλος ως μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας, η New Fren βρίσκεται στο δρόμο για την επίτευξη της περιβαλλοντικής πιστοποίησης ISO 14000.alexopoulos.gr
facebook.com/alexopoulosltd
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...